Boerderij Kieswijzer

De Boerderij Kieswijzer vergelijkt aan de hand van stellingen het land- en tuinbouwbeleid van een aantal politieke partijen. Deze partijen deden mee: JA21, PvdD, VVD, CDA, ChristenUnie, PvdV, FvD, SP, BBB, D66, 50Plus, GL/PvdA, Volt, BVNL.

Stelling 1 / 17

1. Het huidige areaal landbouwgrond moet behouden blijven en beschermd worden.

Stelling 2 / 17

2. Stikstofbeleid: de aanpak van piekbelasters moet doorgaan.

Stelling 3 / 17

3. Internationale handelsverdragen zijn goed voor de Nederlandse land- en tuinbouw.

Stelling 4 / 17

4. Boeren mogen worden onteigend voor natuur.

Stelling 5 / 17

5. Chemische gewasbeschermingsmiddelen moeten beschikbaar blijven voor de landbouw als er geen ‘groene’ alternatieven zijn.

Stelling 6 / 17

6. Vanwege het risico van vogelgriep moet er een eind komen aan pluimveehouderij in waterrijke gebieden.

Stelling 7 / 17

7. Mestbeleid: boeren mogen zelf bepalen hoe ze zorgen voor schoon water op hun bedrijf.

Stelling 8 / 17

8. Kunstmest moet verboden worden.

Stelling 9 / 17

9. De overheid moet bepaalde teelten kunnen verbieden om het milieu te beschermen.

Stelling 10 / 17

10. De overheid moet de omschakeling van dierlijke naar plantaardige eiwitten actief ondersteunen.

Stelling 11 / 17

11. Geen zonneparken op landbouwgrond.

Stelling 12 / 17

12. Nederland moet streven naar ten minste 25% biologische landbouw.

Stelling 13 / 17

13. Reguliere landbouw moet mogelijk blijven in de veenweidegebieden.

Stelling 14 / 17

14. De fiscale voordelen voor fossiele energie voor de glastuinbouw moeten blijven.

Stelling 15 / 17

15. De overheid moet zorgen dat boeren geld kunnen verdienen aan natuur- en landschapsbeheer.

Stelling 16 / 17

16. De toelating van arbeidsmigranten moet worden beperkt.

Stelling 17 / 17

17. Een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf hoort in het standaard lesprogramma van scholen.

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Kies maximaal 3 stellingen die u extra belangrijk vindt.


Blijf op de hoogte van het agrarisch nieuws

Schrijf je in voor de dagelijkse Boerderij nieuwsbrief